ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης φροντίδας υγείας προς τις μητέρες και τα νεογνά τους, στις 25 και 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερη ενδονοσοκομειακή εκπαίδευση σε επείγουσες μαιευτικές καταστάσεις ως προς τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον δημιουργίας πραγματικών συνθηκών αντιμετώπισης του επείγοντος από έμπειρες μαίες οι οποίες επανδρώνουν το νοσηλευτήριο Ίασις, πιστοποιημένες στην παροχή βασικής υποστήριξης ζωής σε επείγουσες μαιευτικές καταστάσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας της Προϊσταμένης του Μαιευτικού θαλάμου, Λαζάρου Ελευθερίας και του Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νικόλα Παπαχριστοδούλου σε συνεργασία με την διοίκηση του νοσηλευτηρίου.

Στην ημερίδα συμμετείχε μαιευτικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό από όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση μαιευτικών επειγόντων καταστάσεων απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αλλά και ιατρικών ειδικοτήτων.

Στα πλαίσια της επέκτασης του νοσηλευτηρίου αναμένεται να προγραμματιστούν περαιτέρω εκπαιδεύσεις και εντός του 2024.