ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΙΣ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός, ηγετική δύναμη στην Κυπριακή οικονομία για 60 χρόνια, έχει πολλαπλή παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης γης, των κατασκευών, του ξενοδοχειακού τομέα, της διαχείρισης περιουσιών, του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, των ασφαλειών, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
  • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών

Καθήκοντα:

  • Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
  • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά εντός και εκτός Κλινικής

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iasishospital.com  ή να παραδοθούν δια χειρός στο Νοσοκομείο, Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Πάφος.