ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΙΣ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΗΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός, ηγετική δύναμη στην Κυπριακή οικονομία για 60 χρόνια, έχει πολλαπλή παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης γης, των κατασκευών, του ξενοδοχειακού τομέα, της διαχείρισης περιουσιών, του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, των ασφαλειών, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μαιευτικής
  • Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθήκοντα:

  • Φροντίδα και υποστήριξη κατά τον τοκετό καθώς και καταγραφή της εμβρυϊκής κατάστασης στην ενδομήτρια περίοδο με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνικά μέσα.
  • Αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων μητέρας και νεογνού που επιτάσσουν ιατρική παραπομπή.
  • Εξέταση και φροντίδα του νεογνού.
  • Παρακολούθηση και φροντίδα της επιτόκου καθώς και παροχή όλης της δυνατής πληροφόρησης που αφορά στο νεογνό.

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iasishospital.com  ή να παραδοθούν δια χειρός στο Νοσοκομείο, Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Πάφος.