ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΙΣ

Η Διεύθυνση του Ιδιωτικού Νοσοκομείου ΙΑΣΙΣ επιθυμεί να ανακοινώσει τα πιο κάτω:

  • Μετά τον εντοπισμό κρούσματος σε ιατρό συνεργάτη του Νοσοκομείου, λήφθηκαν σε μηδενικό χρόνο όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας όλου του προσωπικού και των νοσηλευόμενων ασθενών.
  • Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του προσωπικού έδωσαν αμέσως δείγμα για αναλύσεις και με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι για όλους αρνητικά για τον ιό COVID-19.
  • Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου απολυμάνθηκαν σχολαστικά και λήφθηκαν λεπτομερή μέτρα για επάνοδο στην ομαλότητα.
  • Όλες οι ενέργειες έγιναν σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα.
  • Το Νοσοκομείο επαναλειτουργεί από αύριο Σάββατο 21.3.2020, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, πάντα υπό τους όρους του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας της 15ης Μαρτίου 2020 που αφορά τη λειτουργία όλων των Νοσηλευτηρίων της Δημοκρατίας.