Category Archives: News

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός, ηγετική δύναμη στην Κυπριακή οικονομία για 60 χρόνια, έχει πολλαπλή παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης γης, των κατασκευών, του ξενοδοχειακού τομέα, της διαχείρισης περιουσιών, του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, των ασφαλειών, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών

Καθήκοντα:

 • Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά εντός και εκτός Κλινικής

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iasishospital.com  ή να παραδοθούν δια χειρός στο Νοσοκομείο, Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Πάφος.

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός, ηγετική δύναμη στην Κυπριακή οικονομία για 60 χρόνια, έχει πολλαπλή παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης γης, των κατασκευών, του ξενοδοχειακού τομέα, της διαχείρισης περιουσιών, του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, των ασφαλειών, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαιευτικής
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθήκοντα:

 • Φροντίδα και υποστήριξη κατά τον τοκετό καθώς και καταγραφή της εμβρυϊκής κατάστασης στην ενδομήτρια περίοδο με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνικά μέσα.
 • Αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων μητέρας και νεογνού που επιτάσσουν ιατρική παραπομπή.
 • Εξέταση και φροντίδα του νεογνού.
 • Παρακολούθηση και φροντίδα της επιτόκου καθώς και παροχή όλης της δυνατής πληροφόρησης που αφορά στο νεογνό.

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iasishospital.com  ή να παραδοθούν δια χειρός στο Νοσοκομείο, Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Πάφος.

A group of significant UK Journalists who cover the tourism, economy and social segment, visited Cyprus for a three-day trip, following a special invitation by the Leptos Group.

During their stay, they visited the property developments of the Group in Paphos and Limassol, the Neapolis University, the Iasis Medical Centre, as well as the Hotels and Holiday Resorts which are operated by the Leptos Group in Cyprus.

Furthermore, the UK journalists had the opportunity to visit the Limassol Town Hall, archaeological and historical sites, the traditional shopping centres and the nightlife of both Paphos and Limassol.

This initiative was taken by the Leptos Group in order to help strengthen the efforts of the Government of Cyprus and CIPA (Cyprus Investment Promotion Agency) to attract tourists and real estate purchasers and investors, from the UK. The Leptos Group favours such familiarization trips from neighbouring as well as from other friendly countries which are vital for the immense contribution and support of the Island’s tourism and investment sector.

All journalists were highly impressed by the activities and services offered by the Leptos Group as well as for the all-round attractions of Paphos and Limassol, clean environment, quality Cyprus cuisine but most of all the local hospitality received overall.

Photo:  UK journalists adored Paphos, Limassol and Leptos Group

Address: 8, Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069, Paphos, Cyprus
website: www.IasisHospital.com | email: info@iasishospital.com

IASIS Hospital is pleased to announce that the following Specialists offer their services to GHS beneficiaries.

 • Dr. Georgios Gaziotis, Radiologist
 • Dr. Emilios Chadjipaschalis, General Surgeon
 • Dr. Ioannis Kattimeris, General Surgeon
 • Dr. Ioannis Sioulas, General Surgeon
 • Dr. Philippos Kritiotis, Orthopaedic Surgeon
 • Dr. Christodoulos Kontos, Cardiologist

The above registered specialists continue to provide their high standard of medical care both to the GHS beneficiaries and to private patients who are either not registered or not entitled to participate in the GHS.

For further information and registration applications please contact the doctors directly or alternatively, please call the Hospital at +357 26 84 84 84.

Address: 8, Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069, Paphos, Cyprus
website: www.IasisHospital.com | email: info@iasishospital.com

The Management of IASIS Private Hospital would like to inform the public that the registered specialists continue to provide their high standard of medical care both to the GHS beneficiaries and to private patients who are either not registered or not entitled to participate in the GHS.

For further information and registration applications please contact the doctors directly or alternatively, please call the Hospital at +357 26 84 84 84.

Address: 8, Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069, Paphos, Cyprus
website: www.IasisHospital.com | email: info@iasishospital.com

IASIS Private Hospital is pleased to announce that the Pediatrician Agni Andreou-Anthi will be accepting registrations of entitled beneficiaries as a personal pediatrician under the General Health System.

For further information and registration applications please contact the Hospital.

8, Voriou Ipirou Street 8, 8036, PO. Box 62815, 8069 Paphos Cyprus  |  www.IasisHospital.com  |  email: info@iasishospital.com | Tel : 26848484

Seeing blood in your urine can be alarming. While in many instances the cause is harmless, blood in urine (hematuria) can indicate a serious disorder.
Blood that you can see is called gross hematuria. Urinary blood that’s visible only under a microscope (microscopic hematuria) is found when your doctor tests your urine. Either way, it’s important to determine the reason for the bleeding.

Gross hematuria produces pink, red or cola-colored urine due to the presence of red blood cells. It takes little blood to produce red urine, and the bleeding usually isn’t painful. Passing blood clots in your urine, however, can be painful. Bloody urine often occurs without other signs or symptoms.

Make an appointment to see your doctor anytime you notice blood in your urine.

Various problems can cause hematuria, including:
1. Urinary tract infections
2. Kidney infections (pyelonephritis)
3. A bladder or kidney stone
4. Enlarged prostate
5. Kidney disease ( Viral or strep infections, blood vessel diseases and immune problems such as IgA nephropathy)
6. Cancer ( Visible urinary bleeding may be a sign of advanced kidney, bladder or prostate cancer)
7. Inherited disorders (Sickle cell anemia, Alport syndrome)
8. Kidney injury (A blow or other injury to your kidneys from an accident or contact sports can cause visible blood in your urine)
9. Medications (The anti-cancer drug cyclophosphamide and penicillin can cause urinary bleeding. Visible urinary blood sometimes occurs if you take an anticoagulant, such as aspirin and the blood thinner heparin, and you also have a condition that causes your bladder to bleed)
Often the cause of hematuria can’t be identified.

Diagnosis
The following tests and exams play a key role in finding a cause for blood in your urine:
1. Physical exam, which includes a discussion of your medical history.
2. Urine tests. Even if your bleeding was discovered through urine testing (urinalysis), you’re likely to have another test to see if your urine still contains red blood cells. A urinalysis can also check for a urinary tract infection or the presence of minerals that cause kidney stones.
3. Imaging tests. Often, an imaging test is required to find the cause of hematuria. Your doctor might recommend a CT or MRI scan or an ultrasound exam.
4. Cystoscopy. Your doctor threads a narrow tube fitted with a tiny camera into your bladder to examine the bladder and urethra for signs of disease.
Sometimes, the cause of urinary bleeding can’t be found. In that case, your doctor might recommend regular follow-up tests, especially if you have risk factors for bladder cancer, such as smoking, exposure to environmental toxins or a history of radiation therapy.

Treatment
Depending on the condition causing your hematuria, treatment might involve taking antibiotics to clear a urinary tract infection, trying a prescription medication to shrink an enlarged prostate or having shock wave therapy to break up bladder or kidney stones. In some cases, no treatment is necessary.

ANNOUNCEMENT

IASIS Private Hospital is pleased to announce its collaboration with:
● Dr. Sylke Becker Yioukka, General Practitioner (Tel.: +357 99 38 99 48)
and
● Dr. Pradeep Ramanyake, General Practitioner (Tel.: +357 99 88 73 29)
that will be offering their services as personal physicians under the GHS.

For further information and registration applications please contact the doctors directly or alternatively, please call the Hospital at +357 26 84 84 84.

Address: 8, Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069, Paphos, Cyprus
website: www.IasisHospital.com | email: info@iasishospital.com

IASIS Private Hospital is pleased to announce that it will be offering the following services to the beneficiaries of the General Healthcare System as from the 01.06.2019:

● Personal physician services with three Doctors registered with GHS:
– Dr. Neophytos A. Papageorgiou – Internal Medicine MD
– Dr. Panayiotis Papakyriakou – Internal Medicine MD, PhD
– Dr. Avraam Tsavdaroglou – Special General Practitioner

● Laboratory of Hematology, Immunology, Biochemistry and Microbiology

● Radiology Department (Digital X -Rays, Ultrasound, Computer Tomography
– Spiral CT, Mammography) operated under the direction of the Doctor of
Radiology George Gaziotis.

For further information please call +357 26 84 84 84 Department of GHS.

8 Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069 Paphos, Cyprus | www.IasisHospital.com | email: info@iasishospital.com